Databeskyttelse har høj prioritet på samesec.com, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
Det samesec.com er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

samesec.com

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Igen overhovedet. Hvis der bliver taget kontakt til os kan samesec.com se kontakt oplysninger så som, navn og emailadresse. samesec.com videresender ikke nogen personligeoplysninger til nogen udestående af selskabet.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?
Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt SameSec, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at korrigere data:
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at slette data:

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som samesec.com benytter, undtagen i følgende situationer.

 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice.
 • Du har et økonomisk mellemværende med samesec.com, uanset betalingsmåde.
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år.
 • Din kreditansøgning er blevet afvist inden for de seneste tre måneder.
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne.

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på SameSecs retmæssige interesser. SameSec fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Retten til begrænset anvendelse:
Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos SameSec under følgende omstændigheder:

 • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på SameSecs retmæssige interesser, skal SameSec begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
 • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal SameSec begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger.
 • Hvis SameSec længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte kundeservice på Email – info@samesec.com

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:

Hvis du mener, at SameSec behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte kundeservice på info@samesec.com

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:

Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig eller dine rettigheder.


Kundeservice

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine personlige oplysninger til at administrere dine forespørgsler, håndtere klager og garantisager for produkter og teknisk support via e-mail, telefonisk og via de sociale medier.

Vi anvender også dine personlige oplysninger til at kontakte dig, hvis der opstår et problem med din bestilling.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender alle de oplysninger, du giver os, herunder følgende kategorier:

 •  Kontaktoplysninger som navn, , e-mailadresse

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
IHvis du har en bestilling hos samesec.com vil samesec.com have adgang til dine oplysninger.

Hvilken ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på SameSecs retmæssige interesser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger i 100 dage for henvendelser pr.telefon og e-mail og i 12 måneder ved sagsbehandling.

Din ret til at modsætte dig anvendelse af personlige oplysninger baseret på retmæssige interesser:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på SameSecs retmæssige interesser. SameSec fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.


Konkurrence

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine oplysninger, når du deltager i konkurrencer. Personlige oplysninger anvendes af SameSec til at kontakte deltagerne omkring konkurrencen, før og efter en begivenhed, for at identificere konkurrencedeltagerne, tjekke deltagernes alder, til at kontakte vinderne og til at levere og følge op på levering af præmier.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

 •  Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
 •  Alder.
 •  Oplysninger sendt i forbindelse med konkurrencen.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendt til tredjepart anvendes kun til at tilbyde dig de ovennævnte tjenester og af transportører til levering af dine præmier.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at behandle dine personlige oplysninger?                 

Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du vælger at deltage i en konkurrence.

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine personlige oplysninger. Hvis du gør det, kan SameSec ikke tilbyde dig de ovennævnte tjenester.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine personlige oplysninger i 45 dage, efter konkurrencen er slut.


Udvikling og Forbedring

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender oplysninger til at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer til alle vores kunder. Til dette formål analyserer vi ikke dine oplysninger på individuelt niveau – al anvendelse vil være baseret på pseudonymiseret data.

Dette omfatter analyser for at gøre vores tjenester mere brugervenlige, f.eks. ved ændring af brugerfladen for at forenkle informationsstrømmen eller for at fremhæve funktioner, der ofte bruges af vores kunder via vores digitale kanaler, og til at forbedre IT-systemer og generelt øge sikkerheden for vores brugere og kunder.

Analysen anvendes også til at udvikle og konstant forbedre den logistiske strøm af varer til at forudbestemme køb, lagerbeholdning og leveringer samt vores ressourcekapacitet set ud fra et bæredygtighedssynspunkt ved effektivisering af bestillinger og planlægning af leveringer.

Derudover anvender vi oplysningerne til planlægning af etablering af nye butikker og lagre og forbedring af vores produktsortiment.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier af dine personlige oplysninger, hvis du har valgt at oplyse dem til os:

 • Køn.
 • Land.

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger, hvis du har foretaget en bestilling:

 • Ordrehistorik.
 • Leveringsoplysninger.
 • Betalingshistorik.

Vi anvender også følgende kategorier af personlige oplysninger, der er forbundet med cookies:

 • Klik-historik.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun med det formål at betjene dig som beskrevet ovenfor. Vi bruger webanalysebureauer til at analysere vores kunders adfærd online på et overordnet niveau.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anveendelse af dine personlige oplysninger, er baseret på vores retmæssige interesse. så vi kan udvikle og forbedre vores tjenester og produkter,

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger i 24 timer.

Din ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, som er baseret på SameSecs retmæssige interesse, ved at kontakte info@samesec.com


Lovmæssige Forpligtelser

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med lovgivning, retskendelser og myndighedsbeslutninger.

Dette omfatter brugen af dine personlige oplysninger til indsamling og kontrol af regnskabsoplysninger ved overholdelse af regnskabsregler.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier inden for personlige oplysninger:

 • Navn.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Dine oplysninger bliver delt inden for SameSec.

Vi deler dine personlige oplysninger med IT-virksomheder, der tilbyder regnskabssystemer.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelsen af dine personlige oplysninger er nødvendig, for at Web.Teur skal kunne opfylde sine lovmæssige forpligtelser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den danske regnskabslov.


Forebyggelse af Misbrug og Kriminalitet

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine personlige oplysninger til forebyggelse af skade og for at sikre, at vores vilkår og betingelser overholdes, samt til at opdage og forhindre misbrug af vores tjenester.

Vi anvender også dine personlige oplysninger i forbindelse med videoovervågning af sikkerhedsmæssige årsager for at kunne følge op på hændelser samt forebygge og rapportere lovovertrædelser i vores butikker.

Dine personlige oplysninger vil blive anvendt til at forebygge og undersøge misbrug af vores tjenester online samt skader og bedrageri ved analysering af adfærd i forbindelse med online-shopping.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn og e-mailadresse.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Web.Teur har adgang til dine personlige oplysninger.

Hændelser og bedrageri kan blive delt med forsikringsselskaber, myndigheder eller lokale og globale retshåndhævelsesmyndigheder til videre efterforskning. Vær opmærksom på, at disse modtagere vil have en uafhængig ret eller forpligtelse til at anvende dine personlige oplysninger.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse af dine personlige oplysninger?
Ved forebyggelse af misbrug af vores tjeneste er anvendelse af dine personlige oplysninger baseret på vores retmæssige interesser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har brug for at forebygge og/eller rapportere potentielt bedrageri og andre lovovertrædelser.

Din ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, som er baseret på SameSecs retmæssige interesse, ved at kontakte info@samesec.com


Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer eller mobilenhed, hvorfra der hentes oplysninger ved efterfølgende besøg. Hvis du benytter dig af vores tjenester, antager vi, at du accepterer brugen af cookies.

Hvordan bruger vi cookies?
Vi bruger permanente cookies til lagring af dine valg på startsiden og til lagring af dine oplysninger.

Vi benytter både førsteparts- og tredjeparts-cookies til at indsamle statistik og brugerdata i samlet eller individuel form med analyseværktøjer for at optimere vores hjemmeside og præsentere dig for relevant markedsføringsmateriale.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
SameSec anvendes kun til at tilbyde dig de ovennævnte tjenester, af analyseværktøj til indsamling af statistik til optimering af vores hjemmeside og til at præsentere dig for relevant materiale.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Web.Teur opbevarer ikke dine personlige oplysninger. Du kan nemt slette cookies fra din computer eller mobile enhed via din browser. Se, hvordan du håndterer og sletter cookies, under hjælpefunktionen i din browser. Du kan vælge at deaktivere cookies eller modtage en besked, hver gang en ny cookie sendes til din computer eller mobile enhed. Bemærk, at du ikke kan benytte og drage fordel af alle funktionerne, hvis du vælger at deaktivere cookies.